Opzoeking

Deze pagina bevat slechts één zoekveld, de zoekopdracht wordt uitgevoerd op de volledige tekst van de documenten.

De beschikbare Booleaanse opreatoren zijn: AND, OR, NOT, NEAR. Bij verstek, wordt de operator AND geplaatst tussen elk woord. Men kan woorden groeperen door ze tussen aanhalingstekens te plaatsen.

Opmerking: Men kan deze operatoren niet cumuleren (samenvoegen): men kan dus niet <SOUNDEX><CASE>wiel schrijven, maar wel <SOUNDEX>wiel OR <CASE>wiel

Voorbeelden van verzoeken:

Men kan kiezen:

De zoekresultaten geven de volgende gegevens weer:

EPATRAS gebruikt de indeling van de octrooien volgens de aanbevelingen van de Wereldorganisatie van het Intellectuele Eigendom, in dit geval de 8ste uitgave (versie 8 van IPC)